Till huvudinnehåll
Hittade 4 träffar som innehåller orden tillsatser under Information och märkning med taggen Nyckelhålet
Filtrera på typ
Tolkningar av paragrafer samt livsmedelsgrupper 2022-06-10
På denna sida finner du tolkningar av reglerna i LIVSFS 2005:9. Texten följer rubriker, paragrafer och bilagor med livsmedelsgrupperna i föreskrifterna. Läs alltid tolkningarna och föreskrifterna tillsammans så att du inte tappar information som behövs för att tillämpa lagstiftningen korrekt.
... under 36 månader. Sötningsmedel (livsmedelstillsatser). Godkända nya livsmedel med söta...
Nyckelhålet 2022-06-10
Nyckelhålet hjälper konsumenter att välja nyttiga livsmedel på ett enkelt sätt. Här får du veta mer om vad Nyckelhålsmärkningen innebär, vilka regler som gäller och vad som krävs för att företagare ska få märka produkter med symbolen.
...g Förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser Förordning (EG) nr 1334/2008 om a...
Nyckelhålet – ord och definitioner 2022-08-31
Ta reda på vad orden egentligen betyder här. De flesta begrepp i Nyckelhålsreglerna definieras antingen i bilaga 1 till LIVSFS 2005:9 eller i annan lagstiftning. Några begrepp är definierade på andra ställen eller är tolkningar som Livsmedelsverket gjort.
...gen kan även innehålla socker och livsmedelstillsatser) injiceras med spruta i köttet. K...
Exempel på produkter som inte får Nyckelhålsmärkas 2022-08-31
Nyckelhålsmärkt mat ska göra det enkelt för konsumenter att välja nyttigt. Nedan får du veta vilka produkter som inte får märkas med Nyckelhålet.
...del som innehåller sötningsmedel (livsmedelstillsatser). Godkända nya livsmedel och livs...