Till huvudinnehåll
Hittade 9 träffar som innehåller orden tillsatser under Utföra kontroll av typ Innehåll
Filtrera på typ
Riskbaserad foder- och livsmedelskontroll - primärproduktion 2023-09-28
Ta del av information om primärproduktion av foder och livsmedel, kontrollen av primärproducenter och primärprodukter, klassning av anläggningar och planering av riskbaserad kontroll. Innehållet på denna och följande sidor har tagits fram av länsstyrelserna, Livsmedelsverket och Jordbruksverket.
...ed inblandning av fiskmjöl, läkemedel eller tillsatser i fodret. Jordbruksverket ger stö...
Prioritetsmodulen - primärproduktion 2023-01-17
Prioritetsmodulen är ett hjälpmedel för att prioritera kontrollen så att den gör störst nytta. Modulen används för rangordning av branscher i primärproduktionen. Den är också en central del i den nationella kontrollplaneringen av livsmedels- och foderkontrollen i primärproduktionen.
...del - veterinärmedicinska preparat och fodertillsatser) fysiska risker (radioaktivitet) ...
Reduktion av kontrollfrekvens genom tredjepartscertifiering 2024-03-14
Ta del av information om riskklassningsmodellens möjlighet till sänkning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, som kontrollmyndigheten kan besluta om för en verksamhet som har en tredjepartscertifiering som är upptagen i Livsmedelsverkets förteckning.
...tuell för företag som tillverkar exempelvis tillsatser, processhjälpmedel, vitaminer, ar...
Beskrivning av aktiviteter i sista led 2024-01-22
Ta del av beskrivningar av de aktiviteter i riskklassningsmodellen som kan anges för livsmedelsanläggningar med huvudsaklig inriktning sista led. Läs också om vilket kontrollbehov som är anledningen till att Livsmedelsverket har tagit med aktiviteten i riskklassningen.
...ning, till exempel när det gäller märkning, tillsatser, Nya livsmedel och handelsnormer....
Exempel på riskklassning i sista led 2024-01-29
Ta del av exempel på hur du kan använda den nya riskklassningsmodellen för att beräkna kontrollfrekvenser för några olika verksamheter inom inriktning Sista led.
...som det enda som säljs är kött och ägg utan tillsatser. Nedkylning är inte aktuellt efte...
Valbara aktiviteter i tidigare led 2023-05-30
Ta del av vilka av riskklassningsmodellens aktiviteter som kan anges för livsmedelsanläggningar med Tidigare led som huvudsaklig inriktning.
...ka oljor och fetter Ja 3 Ja Tillverkning av tillsatser m.m. Ja 5 Nej Tillverkning av kon...
Beskrivning av allmänna aktiviteter i tidigare led 2024-04-16
Ta del av beskrivningar av de aktiviteter i riskklassningsmodellen som kan anges för verksamheter med huvudsaklig inriktning Tidigare led, oavsett om den är registrerad eller godkänd. Läs också om vilket kontrollbehov som gör att Livsmedelsverket har tagit med aktiviteten i riskklassningen.
...er märkning och innehåll. Reglerna om vilka tillsatser och ingredienser som är tillåtna ...
Beskrivning av aktiviteter för huvudkontor 2024-01-22
Ta del av beskrivningar av de aktiviteter som kan anges för livsmedelsverksamheter med huvudsaklig inriktning huvudkontor. Läs också kort om vilket kontrollbehov som gör att Livsmedelsverket har tagit med aktiviteten i riskklassningen.
...er märkning och innehåll. Reglerna om vilka tillsatser och ingredienser som är tillåtna ...
Beskrivning av produktgrupper för kontaktmaterialverksamheter 2024-03-13
På den här sidan finner du beskrivningar av de produktgrupper som kan anges vid riskklassningen av kontaktmaterialverksamheter.
...Plast menas en polymer som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen och som kan fun...