Till huvudinnehåll
Hittade 3 träffar som innehåller orden med taggen Provtagningsprogram
Filtrera på typ
EU-förordning 2021/1355

Om de fleråriga nationella kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester som ska upprättas av medlemsstaterna

EU-förordning 2021/2244

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 med särskilda bestämmelser om offentlig kontroll vad gäller provtagningsförfaranden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel och foder

EU-förordning 2021/601

Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2022, 2023 och 2024 för att säkerställa  att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung