Till huvudinnehåll
Hittade 3 träffar som innehåller orden med taggen mikrobiologiska hälsorisker
Filtrera på typ
Algtoxiner, bakterier och virus i tvåskaliga blötdjur - provtagning 2024-04-11
Ta del av information om kontroll av levande tvåskaliga blötdjur och sjöpung för analys av algtoxiner, bakterier och virus. Du kan läsa om situationer när provtagning är lämpligt, vad man bör tänka på då och hur analyserade halter ska bedömas.
EU-beslut 2020/1729 2023-05-29

Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier och om upphävande av genomförandebeslut 2013/652/EU

Operativt mål 1 - Mikrobiologiska och kemiska faror i dricksvatten 2023-05-02
Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 1 – mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning av dricksvatten. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.