Skriv ut
Jämför versioner

3-MCPD

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här finner du information om 3-MCP, i vilka livsmedel ämnet kan finnas, hur man tar prov och annat som är viktigt att tänka på i livsmedelskontrollen.

Vad är 3-MCPD?

3-MCPD är en förkortning för ämnet 3-monoklorpropan-1, 2-diol. När vegetabiliska oljor raffineras och ämnen som kan ge smak och lukt tas bort kan 3-MCPD bildas. Det gäller framför allt palmolja. 3-MCPD kan förekomma i många livsmedel där raffinerade oljor ingår, exempelvis margariner och bageriprodukter. Ämnet bildas också vid vissa tillverkningsmetoder för sojasås och för hydrolyserat vegetabiliskt protein, det vill säga spjälkat protein från växtriket, såsom vete, soja eller raps. Sojasås eller hydrolyserat vegetabiliskt protein kan sin tur ingå i andra sammansatta livsmedel.

Höga doser av 3-MCPD och dess fettsyror påverkar kroppens organ negativt. Njurarna har visat sig mest känsliga.

Varför ta prov?

Genom bland annat provtagning med analys går det att verifiera att företagaren följer lagstiftningen och därmed skyddar konsumenterna mot höga halter av 3-MCPD.

3-MCPD ingår i Livsmedelsverkets fleråriga provtagningsprogram för oönskade ämnen. Provtagning för analys av 3-MCPD genomförs inte årligen.

När ska man ta prov?

Större företag som tillverkar eller använder stora mängder sojasåser och hydrolyserat vegetabiliskt protein i sin livsmedelsproduktion ska i egenkontrollen uppmärksamma att 3-MCPD kan utgöra en fara.

Provtagning kan vara motiverad, till exempel om:

  • Företagaren saknar kunskap om gränsvärdet för 3-MCPD.
  • Företagaren inte ställer krav på sin leverantör av sojasåser och hydrolyserat vegetabiliskt protein.

Hur tar man prov?

Det är viktigt att reglerna för offentlig provtagning i förordning (EU) nr 333/2007 med ändringsförordning följs. Då kan du som inspektör agera mot företagaren om analysresultaten visar att gränsvärden överskrids. Av förordningen framgår bland annat antal delprov för ett samlingsprov och att antalet samlingsprov beror på partiets storlek.

Huvudregeln är att samlingsprovet ska väga minst ett kilo. Om livsmedlet är förpackat beror antalet delprov på antal förpackningar i partiet eller delpartiet.

I förordningen (EU) nr 333/2007 och förordningens ändring genom förordning (EU) nr 836/2011 beskrivs de krav som ska ställas på laboratorier som analyserar prover i offentlig kontroll. Laboratorierna ska både ha ackreditering för analys av 3-MCPD och uppfylla prestandakrav för analys av 3-MCPD.

Bedömning av provsvar

Gränsvärden för 3-MCPD finns för sojasåser och hydrolyserat vegetabiliskt protein. Se avsnitt 4 i förordning (EG) nr 1881/2006 för gränsvärden och avsnitt D i förordning (EG) nr 333/2007 för tolkning av resultat.

Sidans taggar
Lagstiftning