Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

3-MCPD och glycidylfettsyraestrar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan hittar du information om 3-MCPD och glycidylfettsyraestar, i vilka livsmedel ämnena kan finnas, hur man tar prov och annat som är viktigt att tänka på i livsmedelskontrollen.

Vad är 3-MCPD och glycidylfettsyraestrar?

3-MCPD är en förkortning för ämnet 3-monoklorpropan-1, 2-diol. Glycidylfettsyraestrar och 3-MCPD kan bildas i vegetabiliska oljor, framför allt i palmolja, under raffineringssteget då oljan upphettas för att rena bort dess egen smak och lukt. Glycidylfettsyraestrar kan också bildas vid raffienring av oljor från marina organismer. 

Glycidylfettsyraestrar och 3-MCPD kan förekomma i många livsmedel där raffinerade oljor ingår, exempelvis i margariner och bageriprodukter. 3-MCPD bildas också vid vissa tillverkningsmetoder för sojasås och för hydrolyserat vegetabiliskt protein, det vill säga spjälkat protein från växtriket, såsom från vete, soja eller raps. Sojasås eller hydrolyserat vegetabiliskt protein kan sin tur ingå i andra sammansatta livsmedel.

Höga doser av 3-MCPD kan ge förändringar in njurarna och i antalet könsceller i testiklarna. 3-MCPD är sannolikt också cancerframkallande.

Glycidylfettsyraestrar är kromosomskadande och cancerframkallande. Därför bör halten av dessa ämnen vara så låg som möjligt i livsmedel.

Varför ta prov i den offentliga kontrollen?

Genom bland annat provtagning med analys går det att verifiera att företagaren följer lagstiftningen och inte överskrider gränsvärden för 3-MCPD och glycidylfettsyraestrar i produkter med gränsvärden.

Glycidylfettsyraesterar och 3-MCPD ingår i Livsmedelsverkets fleråriga provtagningsprogram för oönskade ämnen. Provtagning för analys av glycidylfettsyraesterar och 3-MCPD genomförs inte årligen.

När ska kontrollmyndigheten ta prov?

Provtagning i den offentliga kontrollen kan vara motiverad, till exempel om:

  • Företagaren har en större livsmedelsproduktion och saknar kunskap om gränsvärdena för 3-MCPD och glycidylfettsyraesterar.
  • Företagaren inte ställer krav på sin leverantör av sojasåser, hydrolyserat vegetabiliskt protein samt av matfetter och matoljor.

Hur tar man prov i den offentliga kontrollen?

Det är viktigt att reglerna för offentlig provtagning följs. Då kan du som inspektör agera mot företagaren om analysresultaten visar att gränsvärden överskrids. För provtagning inför analys av 3-MCPD anges reglerna i förordning (EU) 333/2007 med ändringsförordning. Av förordningen framgår bland annat antal delprov för ett samlingsprov och att antalet samlingsprov beror på partiets storlek.

För  provtagning inför analys av glycidylfettsyraestrar bör EU-förordning 222/2007 med ändringsförordningar tillämpas på samma sätt som för provtagning inför analys av 3-MCPD.

Huvudregeln är att samlingsprovet ska väga minst ett kilo. Om livsmedlet är förpackat beror antalet delprov som ska ingå i samlingsprovet på antal förpackningar i partiet eller delpartiet.

I förordningen (EU) nr 333/2007 och förordningens ändring genom förordning (EU) nr 836/2011 beskrivs de krav som ska ställas på laboratorier som analyserar prover i offentlig kontroll. Laboratorierna ska både ha ackreditering för analys av 3-MCPD och uppfylla prestandakrav för analys av 3-MCPD. Prestandakrav för analys av glycidylfettsyraesterar finns ännu inte men kommer att anges om en tid i EU-förordning.

Bedömning av provsvar

Gränsvärden för glycidylfettsyraestrar finns för vegetabiliska oljor och fetter samt fiskoljor och oljor frå nandra marina organismer, modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar och livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn. Gränsvärden för 3-MCPD finns för sojasåser och hydrolyserat vegetabiliskt protein. Se avsnitt 4 i förordning (EG) nr 1881/2006 för gränsvärden och avsnitt D i förordning (EG) nr 333/2007 för tolkning av resultat gällande 3-MCPD.

Om gränsvärdet överskrids även efter att mätosäkerheten har dragits ifrån den analyserade halten för ett prov som tagits i offentlig kontroll är det ett överskridande som ska hanteras av kontrollmyndigheten.