Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Rapportmallar

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och länsstyrelser

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och länsstyrelsen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här finner du mallar för olika rapporter du behöver i arbetet med revision av kontrollmyndigheter.

Mall - Revisionsrapport

Mall - Rapport vid uppföljning av åtgärdsplan

Lagstiftning