Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Rapportmallar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här finner du mallar för olika rapporter du behöver i arbetet med revision av kontrollmyndigheter.

Mallar för olika steg i revisionsprocessen

Mall A - Rapport från ordinarie revision

Mall A innehåller kommentarer i kursiv text som ska användas som stöd. Revisionsrapporten skickas in till Livsmedelsverket.

Mall B - Bedömning av åtgärdsplan

Mall B ”Bedömning” används både för bedömning av ej komplett och komplett åtgärdsplan. Bedömning av den kompletta åtgärdsplanen skickas in till Livsmedelsverket, gärna tillsammans med den reviderade myndighetens åtgärdsplan. Bedömning av åtgärdsplan ska ske så fort den inkommit.

Mall C - Verifiering av att åtgärder enligt åtgärdsplan genomförts

Mall C ”Verifiering” kan användas flera gånger efter samma revision. Antalet påverkas av antal slutdatum för olika åtgärder och hur reviderande organ väljer att verifiera de olika åtgärderna. Rapporten skickas in till Livsmedelsverket. Verifieringen ska ske enligt det tider som anges i åtgärdsplanen.

Mall D - Slutbedömning revision

Mall D används när all ”Verifiering” är klar eller när all ”Verifiering” sker samtidigt efter sista åtgärdsdatumet. Ange status åtgärdat, delvis åtgärdat alternativt kvarstående för varje granskat revisionsområde. Rapporten skickas in till Livsmedelsverket.