Skriv ut
Jämför versioner

Rapportmallar

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och länsstyrelser

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och länsstyrelsen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här finner du mallar för olika rapporter du behöver i arbetet med revision av kontrollmyndigheter.

Mallar för olika steg i revisionsprocessen

Mall A - Rapport från ordinarie revision

Mall A innehåller kommentarer i kursiv text som ska användas som stöd. Revisionsrapporten skickas in till Livsmedelsverket.

Mall B - Bedömning av åtgärdsplan

Mall B ”Bedömning” används både för bedömning av ej komplett och komplett åtgärdsplan. Bedömning av den kompletta åtgärdsplanen skickas in till Livsmedelsverket, gärna tillsammans med den reviderade myndighetens åtgärdsplan.

Mall C - Verifiering av att åtgärder enligt åtgärdsplan genomförts 

Mall C ”Verifiering” kan användas flera gånger efter samma revision. Antalet påverkas av antal slutdatum för olika åtgärder och hur reviderande organ väljer att verifiera de olika åtgärderna. Rapporten skickas in till Livsmedelsverket.

Mall D - Slutbedömning revision

Mall D används när all ”Verifiering” är klar eller när all ”Verifiering” sker samtidigt efter sista åtgärdsdatumet. Rapporten skickas in till Livsmedelsverket.

Lagstiftning