Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Rapportering av verksamheter från och med 2024

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Här beskriver vi förändringar i rapporteringen på verksamhetsnivå.

Verksamhetstyper

Från 2024 införs en ny nivå i myndighetsrapporteringen, nämligen verksamhetstyper. Kontroller kopplas till verksamhetstypen.

Verksamhetstyperna påverkar inte riskklassen eller kontrollfrekvensen men det är aktiviteter som styr vilka verksamhetstyper som blir aktuella för verksamheten och det är därför viktigt att man känner till dessa när man riskklassar.

Verksamhetstyper

Alla aktiviteter gäller inte alla verksamheter

Tänk på att det i riskklassningsmodellen kallas ”särskilda aktiviteter” bara gäller verksamheter godkända enligt förordning (EG) nr 853/2004. Dessa ska alltså inte användas för de anläggningar som är registrerade  enligt förordning (EG) nr 852/2004, även om det är möjligt i din kommuns verksamhetssystem.

Särskilda aktiviteter i tidigare led

Vissa aktiviteter gäller bara verksamheter som står under Livsmedelsverkets kontroll. Dessa ska alltså inte användas för anläggningar under kommunal kontroll, vare sig för godkända eller registrerade anläggningar. Om dessa ändå finns i kommunens verksamhetssystem ska ni inte välja dem.

Det gäller dessa aktiviteter:

Tidigare led

Uppsamling av råvara för produktion av gelatin

Uppsamling av råvara för produktion av kollagen

Uppsamling av råvara för produktion av utsmält djurfett och fettgrevar

Tillverkning/förpackning av spritdrycker

Tillverkning/förpackning av vin av druva

Huvudkontor

Catering på flyg

Catering på tåg

Systembolaget

Tredjepartscertifiering 

När en verksamhet är berättigad till reducerad kontrollfrekvens med anledning av tredjepartcertifiering ska du ange vilken standard, eller vilka standarder, som verksamheten är certifierad enligt. Uppgiften är obligatorisk och följer med i rapporteringen till Livsmedelsverket.

Förteckningen med standarder som berättigar till reduktion kan uppdateras av Livsmedelsverket vid tider på året som gör att ditt verksamhetssystem inte har uppdaterats när du ska ange standarden. För 2024 är detta aktuellt för standarder för kontaktmaterial. Om ni har kontaktmaterialverksamheter som är certifierade har vi valt en lösning där ni i tillfälligt anger en annan standard i stället för den standard som saknas i ert system, enligt nedan:

Standard för kontaktmaterialverksamhet Standard som anges tillfälligt
BRCGS Packaging Materials BRCGS Food Safety
BRCGS Consumer Products BRCGS Food Safety
FSSC 22000 I Production of Packaging Materials FSSC 22000 C (I-IV) Food manufacturing
ISO 22000 I Production of Packaging Materials ISO 22000 C (I-IV) Food processing

Korrigera sedan till rätt standard när den är valbar i ert system.

Någon systemleverantör har valt en lösning där handläggare hos respektive kund kan uppdatera listan med valbara standarder. Användare på myndigheten kan då uppdatera listan och behöver inte göra som ovan. Det är då viktigt att standardernas namn skrivs på exakt samma sätt som de gör i Livsmedelsverkets förteckning. Kopiera standardens namn från förteckningen. Du hittar förteckningen här:

Standarder som ger reduktion

Observera att listan i länken justerades i slutet av november 2023 (avseende bland annat versaler och mellanslag) för de standarder som inte nyligen lagts till. Så om du använder ett system där ni själv uppdaterar – uppdatera hela listan. Då blir även tidigare tillagda standarder korrekta för rapportering.