Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Frågor och svar om nyheter i myndighetsrapporteringen

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Livsmedelsverket får många frågor om förändringarna i myndighetsrapporteringen, och vad dessa innebär för dig som ska lägga in information om verksamheter och kontroller i myndighetens verksamhetssystem. Därför har vi sammanställt en sida med vanliga frågor.

Vad är BeVA och 9.2-kontroll?

När en kontroll är planerad för att utreda om det förekommer avsiktliga bedrägliga eller vilseledande ageranden kallar vi det för 9.2-kontroll.

9.2-kontroll

BeVA-utredning är kontroll där du utreder om det förekommer avsiktliga bedrägliga eller vilseledande ageranden, oavsett om syftet i förväg med kontrollen var att utreda sådana överträdelser. BeVA kan rapporteras för både planerad och händelsestyrd kontroll.

BeVA-utredning

För definitioner om bedrägligt och vilseledande agerande – se arbetsrum Bedrägligt agerande (livsmedelsfusk).

Arbetsrum Bedrägligt agerande (livsmedelsfusk)

Vad är verksamhetstyper?

Från 2024 införde vi en ny nivå i myndighetsrapporteringen, nämligen verksamhetstyper. Kontroller kopplas till verksamhetstypen och inte till anläggningen som tidigare.

Verksamhetstyper 

Vad är kontrolltillfälle?

Kontrolltillfället är inte något vi tar in i själva rapporteringen, men när vi jämför antal utförda kontrolltillfällen med den fastställda kontrollfrekvensen så kommer vi att räkna alla planerade kontroller samma dag som ett (1) kontrolltillfälle.

Kontrolltillfälle och kontrollresultat 

I vår kommun har vi inte riskklassat alla anläggningar enligt nya riskklassningen än. Kan jag lägga in kontroller i alla fall?

Om verksamheten inte har någon verksamhetstyp kommer det inte att bli korrekt i rapporteringen. Du måste åtminstone ange huvudsaklig inriktning och huvudaktivitet innan du lägger in kontroller. Då skapas verksamhetstyper som kontrollen kan kopplas till.

Verksamhetstyper 

Jag har inte fått den nya versionen av mitt verksamhetssystem. Jag kan därför inte följa era anvisningar om exempelvis avvikelser och BeVa. Kan jag lägga in kontroller i alla fall?

Nej, vänta med att registrera kontrollen, följ de instruktioner du får av systemleverantören. 

Vad händer med en avvikelse när verksamheten upphör? Behöver jag lägga upp en uppföljande kontroll så att den får status avskriven?

Nej, det ska du inte göra. Om verksamheten upphör räknas avvikelsen automatiskt som avskriven. Vi kommer alltså inte att räkna denna när vi beräknar andel uppföljda avvikelser. 

Jag har råkat lägga in några kontroller på det gamla sättet. Hur gör jag nu?

Om du lagt in kontrollerna på det gamla sättet kan konsekvensen bli att dessa inte rapporteras alls eller rapporteras felaktigt. Om du till exempel har konstaterat avvikelser behöver dessa få ett ID som du kan följa upp. Så har du lagt in kontroller felaktigt – rätta till det så fort som möjligt.

Vilken bedömning av avvikelser ska jag välja om jag vill kontrollera en brist flera gånger innan jag kan göra bedömningen åtgärdad?

Om det är så att kontrollmyndigheten bedömer att en avvikelse inte ska anses vara släckt förrän ett visst antal kontroller gjorts, får du rapportera de uppföljande kontrollerna med bedömningen kvarstår till dess att du gjort alla kontroller som du anser behövs för att bedöma avvikelsen som åtgärdad.

Riskklassningsdatum, är det datumet då beslutet är fattat?

Nej, det är det datum som du har beslutat att kontrollfrekvensen ska räknas från. Detta kan dock i många fall vara samma som beslutsdatumet.

Riskklassningsdatum

Jag har gjort en uppföljande kontroll på J03 samma dag som jag gjorde en planerad kontroll. Avvikelsen var släckt men jag konstaterade en ny avvikelse på J03. Kan jag återanvända den avvikelse som redan finns?

För det första: Livsmedelsverket rekommenderar att du gör en övergripande bedömning av om rengöringen är tillräckligt. Se detta exempel

Men, när du bedömer att den tidigare avvikelsen är åtgärdad och att du har konstaterat en ny avvikelse på samma punkt så ska du inte ”återanvända” avvikelsen. Ange, kopplat till den uppföljande kontrollen, att avvikelsen är åtgärdad. Ange, kopplat till den planerade kontrollen, att du har konstaterat en avvikelse på J03.