Till huvudinnehåll
Hittade 27 träffar som innehåller orden med taggen Mikroorganismer
Filtrera på typ
Aeroba mikroorganismer (totalantal) 2023-04-27
Hur ska du som inspektör bedöma analysresultaten från företagens egenkontroll? När kan det vara aktuellt att ta prov för analys av aeroba indikatororganismer? Det får du information om här.
Bacillus cereus - provtagning 2023-04-26
Här beskrivs användningsområde för provtagning och analys av Bacillus cereus.
Biogena aminer (histamin) - provtagning 2023-04-27
Lär dig om viktiga egenskaper hos histamin, sjukdomssymtom, betydelse i olika livsmedel, bedömning vid förekomst med mera. Det finns även andra biogena aminer men de nämns inte i denna text.
Campylobacter- provtagning 2024-04-11
Lär dig mer om egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av campylobacter.
Clostridium perfringens - provtagning 2023-04-26
Ta del av egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Clostridium perfringens.
Cronobacter - provtagning 2023-04-26
Ta del av egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Cronobacter.
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 2073/2005 2020-10-19

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

Enterobacteriaceae 2023-04-27
Ta del av egenskaper och användningsområde för analys av bakterier från familjen Enterobacteriaceae som indikatororganism.
Enterokocker 2023-04-27
Ta del av vår information om egenskaper och användningsområde för analys av familjen enterokocker som indikatororganism.
Escherichia coli 2023-04-27
Nedan får du fakta om egenskaper och användningsområde för analys av Escherichia coli (E. coli) som indikatororganism.
EU-beslut 2020/1729 2023-05-29

Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier och om upphävande av genomförandebeslut 2013/652/EU

Indikatororganismer 2023-04-27
Ta del av vilka indikatororganismer som används mest, när det kan vara lämpligt att välja en indikatoranalys, vad förekomsten i livsmedel betyder och vilka slutsatser som kan dras utifrån analysresultatet.
Listeria monocytogenes - provtagning 2024-04-11
Ta del av egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Listeria monocytogenes.
Livsmedelsburna parasiter - provtagning 2023-04-27
Läs om egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av de livsmedelsburna parasiterna Cryptosporidium, Giardia och trikiner.
Livsmedelsburna virus - provtagning 2023-04-27
Ta del av egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av livsmedelsburna virus.
Mikrobiologiska faror i livsmedel 2023-04-26
Med mikrobiologiska hälsofaror menas sjukdomsframkallande bakterier, mykotoxinbildande mögelsvampar, virus, parasiter eller ämnen som produceras av dessa. Här beskrivs viktiga egenskaper, sjukdomssymtom, betydelse i olika livsmedel, bedömning vid förekomst med mera.
Mikrobiologiska faror och indikatororganismer 2023-04-26
Nedan hittar du fakta om mikrobiologiska faror och indikatororganismer som kan vara aktuella att analysera i livsmedel, både i offentlig kontroll och i livsmedelsföretagens egen kontroll. Syftet är att ge förståelse för förekomsten av mikroorganismer och dess tillväxtmöjligheter i olika livsmedel.
Mikrosvamp (jäst och mögel) 2023-04-27
Nedan beskriver vi egenskaper och användningsområde för analys av mikrosvamp (jäst- och mögelsvampar) som indikatororganismer.
Mykotoxinbildande mögelsvampar - provtagning 2024-07-18
Ta del av de viktigaste typerna av mykotoxinbildande mögelsvampar och dess egenskaper. Lär dig om mögelsvamparnas och toxinernas betydelse i livsmedel, bedömning vid förekomst med mera.
Salmonella - provtagning 2024-04-11
Läs om egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av salmonella.
Shigella - provtagning 2023-04-27
Ta del av egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Shigella.
Sjukdomsframkallande bakterier 2024-04-11
I det här avsnittet beskrivs de fem olika grupper av bakterier som orsakar livsmedelsburen sjukdom, indelade utifrån sjukdomsförlopp/mekanism.
Sjukdomsframkallande Escherichia coli - provtagning 2023-12-08
Lär dig om egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av sjukdomsframkallande Escherichia coli.
Sjukdomsframkallande Yersinia - provtagning 2023-04-26
Läs om egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av sjukdomsframkallande Yersinia.
Stafylokocker och stafylokockenterotoxin - provtagning 2023-04-26
Ta del av egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av koagulaspositiva stafylokocker och stafylokockenterotoxin.
Vibrio - provtagning 2023-04-27
Läs om egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Vibrio.