Till huvudinnehåll
Hittade 27 träffar som innehåller orden med taggen Mikroorganismer
Filtrera på typ
Aeroba mikroorganismer (totalantal)
Hur ska du som inspektör bedöma analysresultaten från företagens egenkontroll? När kan det vara aktuellt att ta prov för analys av aeroba indikatororganismer? Det får du information om här.
Bacillus cereus - provtagning
Här beskrivs användningsområde för provtagning och analys av Bacillus cereus.
Biogena aminer (histamin) - provtagning
Lär dig om viktiga egenskaper hos histamin, sjukdomssymtom, betydelse i olika livsmedel, bedömning vid förekomst med mera. Det finns även andra biogena aminer men de nämns inte i denna text.
Campylobacter- provtagning
Lär dig mer om egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Campylobacter.
Clostridium perfringens - provtagning
Ta del av egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Clostridium perfringens.
Cronobacter - provtagning
Ta del av egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Cronobacter.
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 2073/2005

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

Enterobacteriaceae
Ta del av egenskaper och användningsområde för analys av bakterier från familjen Enterobacteriaceae som indikatororganism.
Enterokocker
Ta del av vår information om egenskaper och användningsområde för analys av familjen enterokocker som indikatororganism.
Escherichia coli
Nedan får du fakta om egenskaper och användningsområde för analys av Escherichia coli (E. coli) som indikatororganism.
EU-beslut 2020/1729

Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier och om upphävande av genomförandebeslut 2013/652/EU

Indikatororganismer
Ta del av vilka indikatororganismer som används mest, när det kan vara lämpligt att välja en indikatoranalys, vad förekomsten i livsmedel betyder och vilka slutsatser som kan dras utifrån analysresultatet.
Listeria monocytogenes - provtagning
Ta del av egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Listeria monocytogenes.
Livsmedelsburna parasiter - provtagning
Läs om egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av de livsmedelsburna parasiterna Cryptosporidium, Giardia och trikiner.
Livsmedelsburna virus - provtagning
Ta del av egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av livsmedelsburna virus.
Mikrobiologiska faror i livsmedel
Med mikrobiologiska hälsofaror menas sjukdomsframkallande bakterier, mykotoxinbildande mögelsvampar, virus, parasiter eller ämnen som produceras av dessa. Här beskrivs viktiga egenskaper, sjukdomssymtom, betydelse i olika livsmedel, bedömning vid förekomst med mera.
Mikrobiologiska faror och indikatororganismer
Nedan hittar du fakta om mikrobiologiska faror och indikatororganismer som kan vara aktuella att analysera i livsmedel, både i offentlig kontroll och i livsmedelsföretagens egen kontroll. Syftet är att ge förståelse för förekomsten av mikroorganismer och dess tillväxtmöjligheter i olika livsmedel.
Mikrosvamp (jäst och mögel)
Nedan beskriver vi egenskaper och användningsområde för analys av mikrosvamp (jäst- och mögelsvampar) som indikatororganismer.
Mykotoxinbildande mögelsvampar - provtagning
Ta del av de viktigaste typerna av mykotoxinbildande mögelsvampar och dess egenskaper. Lär dig om mögelsvamparnas och toxinernas betydelse i livsmedel, bedömning vid förekomst med mera.
Salmonella - provtagning
Läs om egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Salmonella.
Shigella - provtagning
Ta del av egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Shigella.
Sjukdomsframkallande bakterier
I det här avsnittet beskrivs de fem olika grupper av bakterier som orsakar livsmedelsburen sjukdom, indelade utifrån sjukdomsförlopp/mekanism.
Sjukdomsframkallande Escherichia coli - provtagning
Lär dig om egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av sjukdomsframkallande Escherichia coli.
Sjukdomsframkallande Yersinia - provtagning
Läs om egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av sjukdomsframkallande Yersinia.
Stafylokocker och stafylokockenterotoxin - provtagning
Ta del av egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av koagulaspositiva stafylokocker och stafylokockenterotoxin.
Vibrio - provtagning
Läs om egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av Vibrio.