Till huvudinnehåll
Hittade 4 träffar som innehåller orden med taggen Krav på egenkontroll
Filtrera på typ
EG-förordning 2073/2005 2020-10-19

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

EG-förordning 852/2004 2023-10-03

Livsmedelshygien

EG-förordning 853/2004 2024-04-23

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

L - Specifika hygienkrav på egenkontroller 2023-12-12
Det här lagstiftningsområdet innehåller specifika krav på egenkontroller som livsmedelsföretagaren ska utföra. Flera av kraven gäller bara för anläggningar som är godkända enligt förordning (EG) nr 853/2004.