Till huvudinnehåll
Hittade 6 träffar som innehåller orden med taggen Revision av kontrollmyndigheter
Filtrera på typ
EG-beslut 2006/677

Om fastställande av riktlinjer avseende kriterierna för utförande av revisioner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

LIVSFS 2005:21

Offentlig kontroll av livsmedel

Rapportmallar
Här finner du mallar för olika rapporter du behöver i arbetet med revision av kontrollmyndigheter.
Revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll
På den här och följande sidor hittar du information om revision av kontrollmyndigheter. Här nedan får du veta vilka regler som gäller på området. Du får också en förklaring till viktiga begrepp vi använder.
Revisionsområden
För att underlätta utförande, rapportering och uppföljning av en revision har Livsmedelsverket delat in lagstiftningens krav på den offentliga livsmedelskontrollen i olika revisionsområden. Här får du veta mer om dessa områden.
Revisionsprocessen
Här får du veta det mesta om processen när kontrollmyndigheter revideras. Vem som gör vad i revisionsprocessen, vilka regler gäller, syfte, planering, genomförande, granskning och verifiering.