Till huvudinnehåll
Hittade 12 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Källvatten
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1935/2004 2023-08-10

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 852/2004 2023-10-03

Livsmedelshygien

EU-förordning 10/2011 2024-01-24

Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EU-förordning 115/2010 2019-08-14

Fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten

EU-förordning 1169/2011 2022-01-10

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

EU-förordning 2022/1616 2022-11-23

Om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008

LIVSFS 2003:45 2021-06-09

Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten

LIVSFS 2014:4 2022-09-06

Livsmedelsinformation

LIVSFS 2022:12 2023-01-11

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

SFS 2006:804 2023-06-13

Livsmedelslagen

SFS 2006:813 2023-06-08

Livsmedelsförordningen