Till huvudinnehåll
Hittade 12 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Källvatten
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1935/2004

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 852/2004

Livsmedelshygien

EU-förordning 10/2011

Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EU-förordning 115/2010

Fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten

EU-förordning 1169/2011

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

EU-förordning 2022/1616

Om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008

LIVSFS 2003:45

Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten

LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation

LIVSFS 2022:12

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

SFS 2006:804

Livsmedelslagen

SFS 2006:813

Livsmedelsförordningen