Till huvudinnehåll
Hittade 3 träffar som innehåller orden tillsatser med taggen Ägg & äggprodukter
Filtrera på typ
Checklista vid kontroll av äggpackerier 2024-01-15
Använd checklista nedan vid kontroll av äggpackerier.
...rordning (EU) nr 1308/2013.) I01. Livsmedelstillsatser 9 - Stämpling A-ägg Ägg av klass ...
EU-förordning 1169/2011 2022-01-10

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet