Till huvudinnehåll
Hittade 4 träffar som innehåller orden tillsatser med taggen Riskklassning
Filtrera på typ
Reduktion av kontrollfrekvens genom tredjepartscertifiering
Ta del av information om den sänkning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, som kontrollmyndigheten kan besluta om för en verksamhet som har en tredjepartscertifiering som är upptagen i Livsmedelsverkets förteckning.
Valbara aktiviteter i tidigare led
Ta del av vilka aktiviteter som kan anges för livsmedelsanläggningar med tidigare led som huvudsaklig inriktning.
EU-förordning 1169/2011

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet