Till huvudinnehåll
Hittade 3 träffar som innehåller orden tillsatser med taggen Import
Filtrera på typ
Gränskontroll av tillsatser
Här följer speciella bestämmelser om gränskontroll av tillsatser.
Checklista för kontroll av livsmedel som importerats
Här finner du en checklista med tips om vad du som inspektör kan kontrollera hos en importör. Skriv gärna ut listan eller ta med den elektroniskt inför kontrollen. Utifrån importörens verksamhet kan du behöva läsa mer om de olika krav som gäller för olika produkter från olika länder utanför EU.
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet