Till huvudinnehåll
Hittade 4 träffar som innehåller orden tillsatser med taggen Import
Filtrera på typ
Gränskontroll av tillsatser 2021-06-08
Här följer speciella bestämmelser om gränskontroll av tillsatser.
Skyddsåtgärder för tillsatser i gränskontrollen Det finns skyddsåtgärder som rör import ...
Lagstiftning som styr import av livsmedel och köksredskap 2023-12-07
Den lagstiftning som styr import av livsmedel är omfattande och har därför en egen sida här i Kontrollwiki.
...l Förordning (EU) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser Förordning (EU) nr 692/2014 om re...
Checklista för kontroll av livsmedel som importerats 2023-08-29
Ta del av vår checklista med tips om vad du som inspektör kan kontrollera hos en importör. Skriv gärna ut eller ta med listan elektroniskt inför kontrollen. Utifrån importörens verksamhet kan du behöva läsa mer om de olika krav som gäller för olika produkter från olika länder utanför EU.
... livsmedlet inte innehåller några otillåtna tillsatser i märkningen eller i medföljande ...
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet