Till huvudinnehåll
Hittade 3 träffar som innehåller orden tillsatser med taggen RASFF
Filtrera på typ
Sektionen - Produkt 2021-06-08
På den här sidan hittar du information om hur du fyller information om produkten, eventuell provtagning, produktens spårbarhet och de åtgärder som företaget eller ni som myndighet vidtagit.
...er)) sammansättning (composition) livsmedelstillsatser (food additives and flavourings) ...
Kontroll av huvudkontor 2023-08-16
Ett huvudkontor styrs av en rad regler inom livsmedelsområdet och ska kontrolleras. Här hittar du samlad information om vad som gäller vid kontroll av huvudkontor. Du finner både specifik information om kontrollen och genvägar till sidor i Kontrollwiki med vägledning vid kontroll av huvudkontor.
...inte görs medicinska påståenden samt att de tillsatser som används är tillåtna och dekla...
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet