Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Livsmedelsanläggning i sista led

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Denna inriktning avser livsmedelsanläggningar som huvudsakligen tillhandahåller livsmedel till slutkonsument. I e-tjänsten FörRätt kallas inriktningen Servering eller försäljning av livsmedel till privatpersoner. Ofta säger vi helt enkelt "Sista led".

Vägledningstexter om den nya riskklassningsmodellen publiceras löpande från och med december 2022. Denna sida kommer snart att uppdateras med mer information.