Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Huvudkontor livsmedelsverksamhet

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Denna inriktning gäller anläggningar som huvudsakligen styr livsmedelshantering på andra anläggningar eller på enheter i kedjan. I e-tjänsten FörRätt kallas denna inriktning Styrning av verksamhet i livsmedelsanläggningar. Oftast säger vi bara "huvudkontor".

Vägledningstexter om den nya riskklassningsmodellen publiceras löpande från och med december 2022. Denna sida kommer snart att uppdateras med mer information