Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Dricksvattenanläggning

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Denna inriktning gäller anläggningar som tillhandahåller dricksvatten eller styr flera dricksvattenanläggningar. I e-tjänsten FörRätt kallas inriktningen kort och gott Dricksvatten, vilket också är det ord vi oftast använder när vi pratar eller skriver om inriktningen.

Vägledningstexter om den nya riskklassningsmodellen publiceras löpande från och med december 2022. Denna sida kommer snart att uppdateras med mer information.