Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Reduktion av kontrollfrekvens vid god efterlevnad

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av information om den sänkning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion, som kontrollmyndigheten kan besluta om för en verksamhet som har konstaterad god efterlevnad av lagstiftningen.

Vägledningstexter om den nya riskklassningsmodellen publiceras löpande från och med december 2022. Denna sida kommer snart att uppdateras med mer information.