Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Riktvärden för kontrolltid

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av information om riktvärden för kontrolltid som kan användas vid planering av kontroll vid övergång från kontrolltid till kontrollfrekvens.

Vägledningstexter om den nya riskklassningsmodellen publiceras löpande från och med december 2022. Denna sida kommer snart att uppdateras med mer information.