Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Valbara aktiviteter i sista led

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av vilka aktiviteter i riskklassningsmodellen som kan anges för verksamheter med Sista led som huvudsaklig inriktning.

I tabellen finner du aktivitetens namn, om det är en huvudaktivitet som genererar en verksamhetstyp för rapportering, vilken poäng den ger och om aktiviteten aktiverar möjlighet till val av produktgrupp.

För vissa aktiviteter anges både det officiella namnet på aktiviteten som ska rapporteras och det namn som visas i den standardiserade e-tjänsten för livsmedelsverksamheter, det senare inom parentes.

En beskrivning av vad respektive aktivitet innebär och vägledning om när aktiviteten ska kryssas i vid riskklassning av verksamheten, finns här:

Beskrivning av aktiviteter i sista led

 

Aktivitet

Huvudaktivitet

Poäng

Aktiverar produktgrupp

Inköp av livsmedel

Nej

1

Nej

Införsel av färdigförpackade livsmedel (Inköp av färdigförpackade livsmedel från andra EU/EES-länder)

Nej

1

Nej

Import av livsmedel (Import av livsmedel från länder utanför EU/EES)

Nej

3

Nej

Inköp av fröer avsedda för groddning

Nej

1

Nej

Import av kontaktmaterial (Livsmedelsförpackningar och andra kontaktmaterial köps in från länder utanför EU/EES)

Ja

4

Nej

Tillverkning av  kontaktmaterial (Tillverkning av livsmedelsförpackningar och andra kontaktmaterial)

Ja

4

Nej

Styrning av andra anläggningar

Nej

3

Nej

Utformning av märkning för konsumentförpackningar

Nej

5

Nej

Utformning av övrig livsmedelsinformation

Nej

2

Nej

Märkning

Nej

2

Nej

Tillhandahållande av muntlig livsmedelsinformation

Nej

4

Nej

Försäljning av livsmedel

Ja

1

Nej

Distansförsäljning

Nej

2

Nej

Servering av livsmedel

Ja

1

Nej

Transport av livsmedel

Ja

1

Nej

Mottagning av nötkött, svinkött, fjäderfä och/eller ägg från andra EU-länder (Mottagning av färskt nötkött, svinkött, fjäderfä, och/eller ägg från andra EU/EES-länder)

Nej

4

Nej

Mottagning av frilevande vilt och kött av frilevande vilt eller mottagning av djurkroppar som är undantaget besiktningskravkrav (Mottagning av djurkroppar som inte har krav på besiktning före eller efter slakt, vilt och viltkött)

Nej

2

Nej

Mottagning av vildsvin

Nej

5

Nej

Slakt av fjäderfä och hardjur

Nej

4

Nej

Lagerhållning av livsmedel (Fristående lager)

Ja

1

Nej

Grossistverksamhet (Kompletterande grossistverksamhet)

Ja

2

Nej

Kylförvaring av livsmedel

Nej

1

Nej

Frysförvaring av livsmedel

Nej

1

Nej

Groddning

Nej

3

Nej

Bakning

Nej

1

Nej

Hantering av oförpackade färskvaror

Nej

2

Nej

Hantering av oförpackad färsk fisk

Nej

4

Nej

Hantering av oförpackat färskt kött inklusive fågel

Nej

4

Nej

Butiksmalning köttfärs

Nej

2

Nej

Tillagning av livsmedel med låg hygienisk risk

Nej

1

Nej

Tillagning av ej värmebehandlade livsmedel (Tillverkning av maträtter/livsmedel utan värmebehandling)

Nej

2

Nej

Tillagning av värmebehandlade/bearbetade livsmedel (Tillagning av maträtter/livsmedel med hjälp av värmebehandling)

Nej

2

Nej

Varmhållning av livsmedel

Nej

2

Nej

Nedkylning av livsmedel

Nej

3

Nej

Tillverkning av animaliska livsmedel för avsättning till andra livsmedelsanläggningar (Tillverkning av livsmedel från råa animaliska produkter för andra livsmedelsanläggningar)

Nej

3

Nej

Tillverkning av livsmedel utan animaliska råvaror för avsättning till andra livsmedelsanläggningar (Tillverkning av livsmedel utan råa animaliska råvaror för andra livsmedelsanläggningar)

Nej

2

Nej

Tillhandahållande av offentliga måltider

Ja

2

Nej

Användande av vatten som inte omfattas av dricksvattenföreskrifterna

Nej

2

Nej

Mobil delverksamhet

Nej

3

Nej