Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Valbara aktiviteter för huvudkontor

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av vilka aktiviteter som kan anges för verksamheter med huvudkontor som huvudsaklig inriktning.

I tabellen finner du aktivitetens namn, om det är en huvudaktivitet som genererar en verksamhetstyp för rapportering, vilken poäng den ger och om aktiviteten aktiverar möjlighet till val av produktgrupp.

En beskrivning av vad respektive aktivitet innebär och vägledning om när aktiviteten ska kryssas i vid riskklassning av verksamheten, finns här:

Beskrivning av aktiviteter för huvudkontor

 

Aktivitet

Huvudaktivitet

Poäng

Aktiverar produktgrupp

Inköp

Ja

2

Nej

Inköp av konsumentförpackade livsmedel från andra EU-länder

Nej

1

Ja

Import från tredje land

Nej

2

Ja

Inköp av fröer avsedda för groddning

Nej

1

Nej

Inköp av kontaktmaterial för vidare försäljning

Ja

2

Nej

Import av kontaktmaterial för vidare försäljning

Ja

4

Nej

Styrning av distribution

Ja

2

Nej

Styrning av tillverkning och livsmedelssäkerhetsavtal

Ja

2

Nej

Styrning av livsmedelshantering

Ja

2

Nej

Utformning av märkning för konsumentförpackningar

Ja

3

Ja

Utformning av övrig livsmedelsinformation

Ja

3

Nej

Catering på tåg

Ja

2

Nej

Catering på flyg

Ja

2

Nej

Systembolaget

Ja

1

Nej

Distansförsäljning

Nej

2

Nej

Mobil delverksamhet

Nej

1

Nej