Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Exempel på riskklassning av dricksvattenanläggningar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av exempel på hur du kan använda den nya riskklassningsmodellen för att beräkna kontrollfrekvenser för några olika verksamheter inom inriktning Dricksvatten.

Exempel 1 - Livsmedelsanläggning med egen dricksvattenförsörjning som omfattas av LIVSFS 2022:12

Vårt exempel är en restaurang som har en egen vattentäkt där vatten används vid livsmedelshantering, bland annat för tillagning. Råvattenkällan är grundvatten. Vattnet från täkten behöver inga beredningssteg. Anläggningen har en kort och enkel vattenledning.

Vattenverket producerar <10 m3/dygn.

Omfattning

Omfattningen ska anges i måttet m3/dygn. Dricksvattenanläggningen producerar <10 m3/dygn. Verksamhetens omfattning blir därför Mikro.

Aktiviteter

Verksamheten har huvudaktiviteten:

 • Produktion av dricksvatten från grundvatten (1 p)
  Råvattenkällan är grundvatten.

Utöver detta utförs även följande aktiviteter i verksamheten:

 • Ansvar för provtagningar (3 p)
  Verksamheten ansvarar för provtagningen av vattnet.
 • Ansvar för information om dricksvattenkvalitet (2 p)
  Verksamheten ansvarar för information om dricksvattenkvaliteten.

Inga andra aktiviteter är aktuella för exempelverksamheten och summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 6 poäng.

Produktgrupper

Eftersom verksamheten har huvudsaklig inriktning Dricksvatten är det inte aktuellt att välja några produktgrupper.

Resultat

Verksamhetens omfattning har bedömts till Mikro vilket tillsammans med 6 kontrollpoäng ger riskklassen DV 1.

Dricksvattenanläggningen i exemplet får kontrollfrekvensen 2 kontroller per 5 år.

Eftersom verksamheten har fått den lägsta kontrollfrekvensen för inriktning Dricksvatten, kan den inte få en reduktion av kontrollfrekvensen även om det finns skäl för det.

Läs mer här:

Beräkning av riskklasser och kontrollfrekvenser för dricksvattenanläggningar

Exempel 2 - Kommunalt vattenverk som producerar dricksvatten från grundvatten

Vårt exempel är ett kommunalt vattenverk som producerar dricksvatten från grundvatten. Produktionen har upp till två beredningssteg. Distributionsnätet har ingen reservoar.

Vattenverket producerar mellan 100 och 1000 m3/dygn.

Omfattning

Omfattningen ska anges i m3/dygn. Vattenverket producerar mellan 100 och 1000 m3/dygn. Verksamhetens omfattning blir därför Mellan.

Aktiviteter

Verksamheten har huvudaktiviteten:

 • Produktion av dricksvatten från grundvatten (1 p)
  Råvattenkällan är grundvatten.

Utöver detta utförs även följande aktiviteter i verksamheten:

 • Rening med ≤2 beredningssteg (2 p)
  Verksamheten har upp till två beredningssteg.
 • Skötsel av distributionsnät (2 p)
  Verksamheten ansvarar för skötsel av distributionsnätet.
 • Framtagande och uppdatering av faroanalys/HACCP (4 p)
  Verksamheten ansvarar för att ta fram och hålla faroanalys/HACCP uppdaterad.
 • Ansvar för provtagningar (3 p)
  Verksamheten ansvarar för provtagningen av vattnet.
 • Ansvar för information om dricksvattenkvalitet (2 p)
  Verksamheten ansvarar för information om dricksvattenkvaliteten.

Inga andra aktiviteter är aktuella för exempelverksamheten och summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 14 poäng.

Produktgrupper

Eftersom verksamheten har huvudsaklig inriktning Dricksvatten är det inte aktuellt att välja några produktgrupper.

Resultat

Verksamhetens omfattning har bedömts till Mellan vilket tillsammans med 14 kontrollpoäng ger riskklassen DV 3.

Dricksvattenanläggningen i exemplet får kontrollfrekvensen 5 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 1 kontroll per år.

Denna frekvens kan sedan reduceras om någon av grunderna God efterlevnad och/eller Tredjepartscertifiering är uppfyllda.

Läs mer här:

Beräkning av riskklasser och kontrollfrekvenser för dricksvattenanläggningar

Exempel 3 - Kommunalt vattenverk som producerar dricksvatten från olika typer av råvattenkällor

Vårt exempel är ett kommunalt vattenverk som har två råvattenkällor, en är grundvatten och en annan är ytvatten. Produktionen har 3-4 beredningssteg. Distributionsnätet har 2-6 reservoarer. Vattenverket producerar mellan 1 000 och 10 000 m3/dygn.

Omfattning

Omfattningen ska anges i m3/dygn. Vattenverket producerar 1000-10 000 m3/dygn. Verksamhetens omfattning blir därför Stor.

Aktiviteter

Verksamheten har huvudaktiviteterna:

 • Produktion av dricksvatten från grundvatten (1 p)
  Råvattenkällan är grundvatten.
 • Produktion av dricksvatten från ytvatten (4 p)
  Råvattenkällan är ytvatten.

Utöver detta utförs även följande aktiviteter i verksamheten:

 • Rening med 3-4 beredningssteg (3 p)
  Verksamheten har tre till fyra beredningssteg.
 • Skötsel av distributionsnät (2 p)
  Verksamheten ansvarar för skötsel av distributionsnätet.
 • Användning av 2-6 reservoarer i distributionsnät (2 p)
  Verksamheten använder mellan två och sex reservoarer.
 • Framtagande och uppdatering av faroanalys/HACCP (4 p)
  Verksamheten ansvarar för att ta fram och hålla faroanalys/HACCP uppdaterad.
 • Ansvar för provtagningar (3 p)
  Verksamheten ansvarar för provtagningen av vattnet.
 • Ansvar för information om dricksvattenkvalitet (2 p)
  Verksamheten ansvarar för information om dricksvattenkvaliteten.

Inga andra aktiviteter är aktuella för exempelverksamheten och summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 21 poäng.

Produktgrupper

Eftersom verksamheten har huvudsaklig inriktning Dricksvatten är det inte aktuellt att välja några produktgrupper.

Resultat

Verksamhetens omfattning har bedömts till Stor vilket tillsammans med 21 kontrollpoäng ger riskklassen DV 5.

Dricksvattenanläggningen i exemplet får kontrollfrekvensen 15 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 3 kontroller per år.

Denna frekvens kan sedan reduceras om någon av grunderna God efterlevnad och/eller Tredjepartscertifiering är uppfyllda.

Läs mer här:

Beräkning av riskklasser och kontrollfrekvenser för dricksvattenanläggningar

Exempel 4 - Distributionsanläggning

Vårt exempel är en distributionsanläggning, som tillhandhåller totalt 1000-10 000 m3/dygn och till fler än 2000 personer. Distributionsnätet har 2-6 reservoarer. Anläggningen har ansvar för provtagningar hos användare och att hålla information om dricksvattenkvalitet aktuell.

Omfattning

Omfattningen ska anges i m3/dygn. Distributionsanläggningen tillhandahåller mellan 1000 och 10 000 m3/dygn. Verksamhetens omfattning blir därför Stor.

Aktiviteter

Verksamheten har huvudaktiviteten:

 • Skötsel av distributionsnät (2 p)
  Verksamheten ansvarar för skötsel av distributionsnätet.

Utöver detta utförs även följande aktiviteter i verksamheten:

 • Användning av 2-6 reservoarer i distributionsnät (2 p)
  Verksamheten använder mellan två och sex reservoarer.
 • Framtagande och uppdatering av faroanalys/HACCP (4 p)
  Verksamheten ansvarar för att ta fram och hålla faroanalys/HACCP uppdaterad.
 • Ansvar för provtagningar (3 p)
  Verksamheten ansvarar för provtagningen av vattnet.
 • Ansvar för information om dricksvattenkvalitet (2 p)
  Verksamheten ansvarar för information om dricksvattenkvaliteten
 • Ansvar för åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse (3 p)
  Verksamheten ansvarar för åtgärder mot sabotage och annan form av skadegörelse.

Inga andra aktiviteter är aktuella för exempelverksamheten och summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 16 poäng.

Produktgrupper

Eftersom verksamheten har huvudsaklig inriktning Dricksvatten är det inte aktuellt att välja några produktgrupper.

Resultat

Verksamhetens omfattning har bedömts till Stor vilket tillsammans med 16 kontrollpoäng ger riskklassen DV 3.

Dricksvattenanläggningen i exemplet får kontrollfrekvensen 5 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 1 kontroll per år.

Denna frekvens kan sedan reduceras om någon av grunderna God efterlevnad och/eller Tredjepartscertifiering är uppfyllda.

Läs mer här:

Beräkning av riskklasser och kontrollfrekvenser för dricksvattenanläggningar

Exempel 5 - Huvudkontor för tre vattenverk

Vårt exempel är ett huvudkontor för tre vattenverk som tillhandhåller totalt mellan 1000 och 10 000 m3/dygn och till fler än 2000 personer. De tre vattenverken har ett gemensamt distributionsnät. Ansvaret för provtagningar ligger på vattenverken. Huvudkontoret har ansvar att informera om dricksvattenkvalitet vid överskridande.

Omfattning

Omfattningen ska anges i m3/dygn. Vattenverken som huvudkontoret ansvarar för producerar mellan 1000 och 10 000 m3/dygn. Verksamhetens omfattning blir därför Stor.

Aktiviteter

Verksamheten har huvudaktiviteten:

 • Huvudkontorsverksamhet (2 p)
  Verksamheten är huvudkontor för tre vattenverk.

Utöver detta utförs även följande aktiviteter i verksamheten:

 • Framtagande och uppdatering av faroanalys/HACCP (4 p)
  Verksamheten ansvarar för att ta fram och hålla faroanalys/HACCP uppdaterad.
 • Ansvar för information om dricksvattenkvalitet (2 p)
  Verksamheten ansvarar för information om dricksvattenkvaliteten.
 • Ansvar för åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse (3 p)
  Verksamheten ansvarar för åtgärder mot sabotage och annan form av skadegörelse.

Inga andra aktiviteter är aktuella för exempelverksamheten och summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 11 poäng.

Produktgrupper

Eftersom verksamheten har huvudsaklig inriktning Dricksvatten är det inte aktuellt att välja några produktgrupper.

Resultat

Verksamhetens omfattning har bedömts till Stor vilket tillsammans med 13 kontrollpoäng ger riskklassen DV 3.

Huvudkontoret i exemplet får kontrollfrekvensen 5 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 1 kontroll per år.

Denna frekvens kan sedan reduceras om någon av grunderna God efterlevnad och/eller Tredjepartscertifiering är uppfyllda.

Läs mer här:

Beräkning av riskklasser och kontrollfrekvenser för dricksvattenanläggningar

Exempel 6 - En tryckstegringsstation på distributionsnätet med beredningssteg (klorering)

Vårt exempel är en tryckstegringsstation på distributionsnätet med beredningssteg (klorering) som betraktats som ett vattenverk och  därmed registrerats. Anläggningen producerar mellan 100 och 1000 m3/dygn.
Anläggningen har en reservoar. Anläggningen har ansvar för efterföljande distributionsnätet.

Omfattning

Omfattningen ska anges i m3/dygn. Vattenverket producerar mellan 100 och 1000 m3/dygn. Verksamhetens omfattning blir därför Mellan.

Aktiviteter

Verksamheten har huvudaktiviteten:

 • Produktion av dricksvatten från grundvatten (1 p)
  Råvattenkällan är grundvatten.

Utöver detta utförs även följande aktiviteter i verksamheten:

 • Rening med ≤2 beredningssteg (2 p)
  Verksamheten har upp till två beredningssteg.
 • Skötsel av distributionsnät (2 p)
  Verksamheten ansvarar för skötsel av distributionsnätet.

Inga andra aktiviteter är aktuella för exempelverksamheten och summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 5 poäng.

Produktgrupper

Eftersom verksamheten har huvudsaklig inriktning dricksvatten är det inte aktuellt att välja några produktgrupper.

Resultat

Verksamhetens omfattning har bedömts till Mellan vilket tillsammans med 5 kontrollpoäng ger riskklassen DV 3.

Dricksvattenanläggningen i exemplet får kontrollfrekvensen 5 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 1 kontroll per år.

Denna frekvens kan sedan reduceras om någon av grunderna God efterlevnad och/eller Tredjepartscertifiering är uppfyllda.

Läs mer här:

Beräkning av riskklasser och kontrollfrekvenser för dricksvattenanläggningar