Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Valbara aktiviteter för kontaktmaterialverksamheter

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av vilka aktiviteter som kan anges för verksamheter med huvudsaklig inriktning Kontaktmaterial.

I tabellen finner du aktivitetens namn, om det är en huvudaktivitet som genererar en verksamhetstyp för rapportering, vilken poäng den ger och om aktiviteten aktiverar möjlighet till val av produktgrupp.

En beskrivning av vad respektive aktivitet innebär och vägledning om när aktiviteten ska kryssas i vid riskklassning av verksamheten, finns här:

Beskrivning av aktiviteter för kontaktmaterialverksamheter

 

Valbara aktiviteter för kontaktmaterialverksamheter

Aktivitet

Huvudaktivitet

Poäng

Aktiverar produktgrupp

Import av kontaktmaterial

Ja

4

Ja

Tillverkning av kontaktmaterial

Ja

4

Ja

Återvinning av plast för kontaktmaterial med suitable technology

Ja

3

Ja

Återvinning av plast för kontaktmaterial med novel technology

Ja

5

Ja

Saluföring av livsmedel

Ja

2

Nej