Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Valbara produktgrupper för tidigare led

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av vilka produktgrupper som kan anges vid riskklassning av kontaktmaterialverksamheter.

I tabellen finner du produktgruppens namn och vilken poäng den ger.

En kort beskrivning av vad respektive produktgrupp innebär och vägledning om när produktgruppen ska kryssas i vid riskklassning av verksamheten, finns här:

Beskrivning av produktgrupper för kontaktmaterialverksamheter

 

Valbara produktgrupper för kontaktmaterialverksamheter

Produktgrupp

Poäng

Aktiva och intelligenta material och produkter

1

Lim och klister

1

Keramik

1

Kork

1

Gummi

1

Glas

1

Jonbytarhartser

1

Metaller och legeringar

1

Papper och kartong

1

Plast

1

Tryckfärger

1

Regenererad cellulosa

1

Silikoner

1

Textil

1

Lack och ytskikt

1

Vaxer

1

Trä

1

Övrigt

1

Kontaktmaterial avsedda för barn 0-3 år

2

Återvunna material

2