Till huvudinnehåll

EG-förordning 2870/2000

Fastställande av gemenskapens referensmetoder för analys av spritdrycker

Mer information

Mer information om senaste ändringen

Förordning (EU) 2016/635 innebär att analysmetoder för bestämning av den totala sockerhalten och halten flyktiga syror samt en metod för bestämning av kontakt med trä har införts som referensmetoder för spritdrycker i förordning (EG) nr 2870/2000.


Mer information