Till huvudinnehåll

EU-förordning 2019/787

Om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008

Komplettering av EU-förordning 2019/787 genom Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/723

Senare ändringar

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Kommissionens tillkännagivande

eAmbrosia

eAmbrosia är ett rättsligt register över namn på jordbruksprodukter och livsmedel, vin, aromatiserade vinprodukter samt spritdrycker som är registrerade och skyddade i hela EU.
eAmbrosia - EU:s register över geografiska beteckningar


Länkar