Till huvudinnehåll

EU-förordning 251/2014

Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Övergångsbestämmelser/Ikraftträdandebestämmelser

Ny förordning som ska tillämpas från och med 28 mars 2015, artikel 36.1 och 36.3 ska dock tillämpas från och med 27 mars 2014. Den ersätter rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 som upphör 28 mars 2015.

Komplettering av EU-förordning 251/2014

Information om förordningen

Ny grundläggande förordning om aromatiserade vinprodukter

Förordningen reglererar definition, beskrivning, presentation och märkning av aromatiserade vinprodukter samt har nya regler om skydd av geografiska beteckningar på dessa produkter.

Aromatiserade vinprodukter delas in i

  • aromatiserade viner

  • aromatiserade vinbaserade drycker

  • aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

Kategorierna skiljer sig åt när det gäller andel vin, om alkohol får tillsättas och alkoholhalt.

I Bilaga I finns tekniska definitioner och krav på aromer och vilka produkter som får användas för sötning och tillsats av alkohol samt krav för tillsatser, färgämnen och vatten

Försäljningsbeteckningar och beskrivningar för Starkvinsglögg och Vinglögg finns i Bilaga II.

Nuvarande (EEG) nr 1601/91 ersätts av den nya förordningen den 28 mars 2015 och upphör då att gälla.

Övergångsbestämmelserna i artikel 36 har fått felaktiga datum och kommer att korrigeras.