Till huvudinnehåll

EG-beslut 2002/657

Genomförande av rådets direktiv 96/23/EG avseende analysmetoder och tolkning av resultat

Författningen med senaste ändringarna införda

Grundförfattningen

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.


Mer information