Till huvudinnehåll

EU-förordning 1277/2013

Godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras med druvor som skördats 2013 i vissa vinodlingsområden eller delar därav

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om förordningen

Förordningen möjliggör att extra socker får tillsättas för att höja alkoholhalten till viss nivå vid vintillverkning i Tjeckien, Tyskland, Kroatien, Luxemburg, Ungern, Österrike, Slovakien samt i vissa kommuner inom departementet Gironde i Frankrike, för vin av druvor som skördats 2013.


Mer information