Hittade 8 träffar som innehåller (alla) orden med taggen Allergener
Filtrera på typ
Allergener
På den här sidan hittar du fakta om allergener och de regler som styr provtagning av allergener.
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EU-förordning 1169/2011

Europaparlamentet och rådets förording (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

EU-förordning 828/2014

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014 om krav på tillhandahållande av information till konsumenterna om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel

Kontroll av ämnen som kan ge överkänslighetsreaktioner
Här kan du läsa om åtgärder för att begränsa de vanligaste överkänslighetsreaktionerna mot mat. Du får också veta vad som är speciellt vid kontroll av ämnen som kan ge överkänslighetsreaktioner.
LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation

Operativa mål för livsmedelskontrollen 2017 - 2019
De operativa målen är ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten. Målen finns i den nationella kontrollplanen (NKP) och utgår från effektmål inom fyra fokusområden - säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och säkerställa information i livsmedelskedjan.
Operativa mål för livsmedelskontrollen 2020-2022
De operativa målen är ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten. Målen finns i den nationella kontrollplanen (NKP) och utgår från effektmål inom fyra fokusområden - säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och säkerställa information i livsmedelskedjan.
Filtrera på taggar
Alla3-MPCD (4)AAC (6)Administrativa krav (23)Akrylamid (4)Algtoxin (4)Alkohol (35)Allergener (8)Analys (18)Animaliska biprodukter (28)Animaliska livsmedel (45)Aromatiserat vin (4)Aromer (16)Avgift (7)Barnmat (11)Bekämpningsmedel (6)Berikning (12)Bestrålning (4)Cesium (5)Cider (3)Dioxiner/PCB (8)Djupfrysta livsmedel (3)Djurskydd (8)Dricksvatten (55)e-handel (9)Ekologiska livsmedel (13)Enzymer (8)Epizooti (3)EU:s regler (287)Export (14)Finansiering (4)Fisk & fiskeriprodukter (57)Fjäderfä (21)Fläskkött (5)Fri från (3)Frilevande vilt (11)Främmande ämnen (19)Får och getter (10)Gelatin (3)Giftiga metaller (5)Glycidylfettsyraestrar (1)GMO (17)Godkännande (35)Groddar (9)Grundförutsättningar (13)Gränskontroll (27)Gränsvärden (14)HACCP (55)Handel inom EU (12)Handelsnormer (15)Hardjur (9)Hjälp (8)Honung (8)Huvudkontor (7)Hägnat vilt (10)Hälsopåståenden (64)Häst (7)Import (119)Information och märkning (48)Inspektion (3)Instruktion - Livsmedelsverkets kontroll (25)Juice (2)Juridik (3)Kakao och choklad (2)Kemiska hälsorisker (18)Kollagen (4)Kontrollmetodik (2)Kosttillskott (21)Krav på egenkontroll (4)Källvatten (14)Köttberedning (4)Köttprodukter (6)Lagstiftning (360)Livsmedel för viktkontroll (12)Livsmedelshygien (22)Läkemedelsrester (11)Magar, urinblåsor och tarmar (4)Malet kött (5)Margarin och matfettsblandningar (3)Maskinurbenat kött (5)Material i kontakt med livsmedel (14)Matsvinn (4)mikrobiologiska hälsorisker (2)Mikrobiologiska kriterier (17)Mikroorganismer (26)Mjölk och mjölkprodukter (16)Mobila verksamheter (30)Modermjölksersättning & tillskottsnäring (13)Musslor (13)Mykotoxiner (6)Myndighetsrapportering (32)Myndighetsrapportering 2017 (9)Myndighetsrapportering 2018 (9)Myndighetsrapportering 2019 (10)Myndighetsrapportering 2020 (9)Myndighetsutövning (16)Nationella regler LIVSFS (55)Nationella regler SFS (20)Naturligt mineralvatten (15)Nitrat (5)Nya livsmedel (7)Nyckelhålet (21)Näringspåståenden (25)Nötkreatur (12)Nötkött (10)Offentlig kontroll (27)Olivolja (4)Operativa mål (10)PAH (4)Primärproduktion (10)Provtagning (33)RASFF (22)Registrering (19)Ren (10)Restsubstans (19)Revision (3)Revision av kontrollmyndigheter (6)Riskklassning (13)Salmonella (11)Sammansatta livsmedel (4)Skyddade beteckningar (24)Skyddsåtgärd (13)Slakt (25)Smittskydd (4)Snus och tuggtobak (3)Snäckor (5)Socker (2)Specialmärkning (65)Speciella medicinska ändamål (14)Specificerat riskmaterial - SRM (5)Sprit (5)Spår av (1)Spårbarhet (20)Styckning (8)Sylt, marmelad och gelé (2)Tama hov- och klövdjur (10)Tamsvin (9)Temperatur (7)Tillsatser (27)Transport (8)Trikiner (5)Tvärvillkor (4)Ursprungsmärkning (9)Ursprungsmärkning nötkött (4)Utbildning (4)Utredning av utbrott (35)Varustandarder (14)Vegetabilier (13)Verksamhetsstyrning (19)Veterinärintyg (11)Vilt (3)Vin (24)Åtgärder vid bristande efterlevnad (32)Ägg & äggprodukter (17)