Till huvudinnehåll
Hittade 4 träffar som innehåller orden med taggen Bestrålning
Filtrera på typ
EG-beslut 2002/840

Antagande av förteckning över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land

EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

SFS 2006:813

Livsmedelsförordningen

SLVFS 2000:46

Behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning