Till huvudinnehåll
Hittade 4 träffar som innehåller orden med taggen Bestrålning
Filtrera på typ
EG-beslut 2002/840 2022-11-22

Antagande av förteckning över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land

EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

SFS 2006:813 2023-06-08

Livsmedelsförordningen

SLVFS 2000:46 2019-06-28

Behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning