Till huvudinnehåll
Hittade 22 träffar som innehåller orden med taggen Nyckelhålet
Filtrera på typ
Beräkning av andelen fullkorn 2022-06-10
Att beräkna andelen fullkorn är viktigt för att kunna veta om ett livsmedel får Nyckelhålsmärkas. Här får du veta hur det går till.
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

Exempel på produkter som inte får Nyckelhålsmärkas 2022-08-31
Nyckelhålsmärkt mat ska göra det enkelt för konsumenter att välja nyttigt. Nedan får du veta vilka produkter som inte får märkas med Nyckelhålet.
Grupp 11-15: Mjölk, fermenterade produkter & vegetabiliska alternativ 2022-08-31
På den här sidan hittar du information om vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter i livsmedelsgrupp 11-15.
Grupp 1-3: Grönsaker, frukt, bär och nötter med mera 2022-08-31
På den här sidan får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 1-3.
Grupp 16-18: Ost och motsvarande vegetabiliska produkter 2022-08-31
På den här sidan får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av de produkter som ingår i livsmedelsgrupp 16-18.
Grupp 19-20: Matfett och oljor med mera 2022-08-31
På den här sidan får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av de produkter som ingår i livsmedelsgrupp 19-20.
Grupp 21-22: Fiskeriprodukter och produkter därav 2022-08-31
På den här sidan får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 21-22.
Grupp 23-24: Kött och produkter som innehåller kött 2022-11-18
På den här sidan får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av de produkter som ingår i livsmedelsgrupp 23-24.
Grupp 25: Vegetabiliska produkter 2022-08-31
På den här sidan får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 25.
Grupp 26-30: Färdigrätter 2022-06-10
På den här sidan får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 26-30.
Grupp 31-32: Dressingar och såser 2022-08-31
På den här sidan får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 31-32.
Grupp 4-6: Mjöl, gryn och ris med mera 2022-06-10
På den här sidan får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av de produkter som ingår i livsmedelsgrupp 4-6.
Grupp 7-10: Gröt, bröd och pasta med mera 2022-06-10
På den här sidan får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 7-10.
Hantering av avvikelser - Nyckelhålet 2022-08-31
Den som använder Nyckelhålsmärkningen har ett ansvar att följa reglerna. Myndigheten ska kontrollera att reglerna följs. Om en företagare bryter mot Nyckelhålsreglerna i sin märkning ska det bedömas på samma sätt som andra överträdelser av livsmedelslagstiftningen.
Kontroll av Nyckelhålet 2022-06-10
Det är frivilligt för företagare att använda Nyckelhålet i märkning och presentation av livsmedel. Om symbolen används måste de regler som gäller följas. Kontroll utförs av ansvarig myndighet, precis som den övriga kontrollen av märkning av livsmedel.
LIVSFS 2005:9 2021-03-01

Användning av symbolen Nyckelhålet

Märkning och presentation - Nyckelhålet 2022-06-10
Ta del av hur Nyckelhålet får användas vid märkning av livsmedel och placering i butiker, på hyllkanter, på skyltar och annat. Du hittar också information om näringsdeklaration och Nyckelhålet.
Nyckelhålet 2022-06-10
Nyckelhålet hjälper konsumenter att välja nyttiga livsmedel på ett enkelt sätt. Här får du veta mer om vad Nyckelhålsmärkningen innebär, vilka regler som gäller och vad som krävs för att företagare ska få märka produkter med symbolen.
Nyckelhålet – ord och definitioner 2022-08-31
Ta reda på vad orden egentligen betyder här. De flesta begrepp i Nyckelhålsreglerna definieras antingen i bilaga 1 till LIVSFS 2005:9 eller i annan lagstiftning. Några begrepp är definierade på andra ställen eller är tolkningar som Livsmedelsverket gjort.
Operativt mål 3 - Nyckelhålsmärkning 2023-01-03
Ta del av stödmaterial till operativt mål 3 - nyckelhålsmärkning. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.
Tolkningar av paragrafer samt livsmedelsgrupper 2022-06-10
På denna sida finner du tolkningar av reglerna i LIVSFS 2005:9. Texten följer rubriker, paragrafer och bilagor med livsmedelsgrupperna i föreskrifterna. Läs alltid tolkningarna och föreskrifterna tillsammans så att du inte tappar information som behövs för att tillämpa lagstiftningen korrekt.