Till huvudinnehåll
Hittade 3 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Snus och tuggtobak
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EU-förordning 2016/779

Fastställande av enhetliga regler för förfarandena för att avgöra om en tobaksvara har en karakteristisk smak

LIVSFS 2012:6

Snus och tuggtobak