Till huvudinnehåll
Hittade 6 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Vegetabilier
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EU-beslut 2011/402 2019-08-16

Nödåtgärder avseende bockhornsklöverfrön och vissa frön och bönor som importeras från Egypten

EU-beslut 2011/884 2019-08-16

Nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i risprodukter med ursprung i Kina och om upphävande av beslut 2008/289/EG

EU-förordning 2015/949 2019-08-30

Godkännande av vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende förekomsten av vissa mykotoxiner

LIVSFS 2005:20 2023-11-27

Livsmedelshygien

LIVSFS 2014:4 2022-09-06

Livsmedelsinformation