Till huvudinnehåll
Hittade 3 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Näringspåståenden
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1924/2006 2022-06-01

Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

EU-förordning 907/2013 2019-08-20

Kommissionens förordning (EU) nr 907/2013 om bestämmelser för ansökningar om användning av generiskt hållna beskrivningar (beteckningar)