Till huvudinnehåll
Hittade 12 träffar som innehåller orden under Livsmedelsverkets kontroll av typ Innehåll med taggen Instruktion - Livsmedelsverkets kontroll
Filtrera på typ
Anvisning för planering av kontroller 2021
Här följer praktisk information inför planering av kontroll av livsmedelsföretagare för 2021 i planeringsverktyget PIMLO.
Baskontroller 2021-2023
Baskontrollerna gäller alla verksamhetstyper oavsett bransch. Baskontrollen syftar till att verifiera att det finns reella förutsättningar i verksamheter att producera/tillhandahålla säkra livsmedel.
Kontrollplan för Kontroll av livsmedelsföretagare 2021-2023
Här beskrivs kontrollplanen för år 2021-2023 för avdelning Kontroll av livsmedelsföretagare och gränskontroll. Kontrollplanen och den operativa kontrollplanen gäller för kontroll av livsmedelsföretag (ej slakt/VHA) och bygger på kraven i förordning (EU) 2017/625 och den nationella kontrollplanen.
Kontrollplanering - Fiskeriproduktanläggningar
Denna plan gäller för anläggningar som är godkända enligt 853/2004. Vissa av dem faller även in under grossister så det kan vara lämpligt att titta i den planen.
Kontrollplanering - Dricksvatten
Denna plan gäller för dricksvattenanläggningar som nyttjas av livsmedelsföretag med egen vattentäkt.
Kontrollplanering - Kött och chark
Denna plan gäller för kött- och charkanläggningar som är godkända enligt 853/2004.
Kontrollplanering - Mjölk
Denna plan gäller för mjölkproduktanläggningar som är godkända enligt 853/2004.
Kontrollplanering - Vin och sprit
Denna plan gäller för vin- och spritanläggningar som är registrerade enligt 852/2004.
Kontrollplanering - Ägg
Denna plan gäller för äggpackerier och äggproduktanläggningar som är godkända enligt 853/2004.
Livsmedelsverkets kontroll
Under denna ingång finner du information som är riktad mot Livsmedelsverkets egen kontrollpersonal.
Årlig provtagning
Nedan hittar ni information om den årliga provtagning som Livsmedelsverkets personal utför.
Övriga 852-verksamheter
Plan för av övriga 852-verksamheter.