Till huvudinnehåll
Hittade 4 träffar som innehåller orden tillsatser med taggen Material i kontakt med livsmedel
Filtrera på typ
Q - Kontaktmaterial – tillverkning, förädling och distribution 2024-04-18
Det här lagstiftningsområdet gäller tillverkning tillverkning, förädling och distribution av kontaktmaterial.
...a hållbarhet eller förbättra kvalitet genom tillsatser av gaser eller absorbenter. Intel...
Materialtyper och andra ämnen 2024-03-13
Här får du information om huvudsakliga funktioner, uppbyggnad, beståndsdelar och den lagstiftning som gäller för några materialtyper och ämnen som används i kontaktmaterial. Sidan innehåller även information om specifik lagstiftning för några kemiska ämnen och ämnen som används i kontaktmaterial.
...olymeriserade material, ofta behandlade med tillsatser eller andra ämnen, och kan funger...
Kontroll av huvudkontor 2023-08-16
Ett huvudkontor styrs av en rad regler inom livsmedelsområdet och ska kontrolleras. Här hittar du samlad information om vad som gäller vid kontroll av huvudkontor. Du finner både specifik information om kontrollen och genvägar till sidor i Kontrollwiki med vägledning vid kontroll av huvudkontor.
...inte görs medicinska påståenden samt att de tillsatser som används är tillåtna och dekla...
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet