Till huvudinnehåll
Hittade 2 träffar som innehåller orden tillsatser med taggen Aromatiserat vin
Filtrera på typ
EU-förordning 251/2014 2024-04-09

Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91

...tning och tillsats av alkohol samt krav för tillsatser, färgämnen och vatten. Försäljnin...
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet