Till huvudinnehåll
Hittade 3 träffar som innehåller orden tillsatser av typ Lagstiftning med taggen Kosttillskott
Filtrera på typ
EG-förordning 1333/2008

Livsmedelstillsatser

EU-förordning 1169/2011

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet