Skriv ut
Jämför versioner

Utrustning - dricksvatten

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

På den här sidan hittar du information om utrustning enligt 2 b § punkt 4 SLVFS 2001:30.

Utrustningsregler för att skydda dricksvattnet

Alla föremål och all utrustning som kommer i kontakt med dricksvattnet, under beredning eller distribution och till exempel när man lagar läckor, ska rengöras effektivt och vid behov desinficeras.

Bilaga II kapitel V punkt 1b till förordning (EG) nr 852/2004 anger att tillbehör och utrustning ska ha sådan konstruktion, bestå av sådana material och hållas i så gott skick att risken för förorening minskas. Det betyder att material av till exempel trä eller gummi som kan gynna mikrobiell tillväxt inte bör användas i direkt kontakt med dricksvatten. Gummi kan i vissa fall dock vara svårt att ersätta, exempelvis i ventiler. Rör och vattenmätare bör vara pluggade under lagringstiden och under transport för att minska risken för förorening. 

Det är viktigt att hålla god ordning i servicebilar så att utrustningen inte kan kontamineras där. Detta är särskilt viktigt om servicebilarna används för arbete med både dricksvatten och avlopp. 

De entreprenörer som används vid till exempel läcklagning, nyanläggning av ledningar eller för arbeten i vattenverk eller reservoarer bör också ha tillräckliga rutiner för rengöring och desinfektion av den utrustning de använder. 

Hela bilaga II kapitel V till förordning (EG) nr 852/2004 gäller för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten.

Sidans taggar
Lagstiftning