Skriv ut
Jämför versioner

Livsmedelsavfall - dricksvatten

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

På den här sidan hittar du information om livsmedelsavfall enligt 2 b § punkt 5 SLVFS 2001:30.

Regler för avfall som kan påverka dricksvatten

Livsmedelsavfall, oätliga biprodukter och annat avfall nämns i bilaga II kapitel VI till förordning (EG) nr 852/2004. För dricksvattenanläggningar är det i huvudsak annat avfall som är aktuellt. I de fall man har personalutrymmen i anslutning till ett vattenverk är det dock viktigt att se till att ha en bra hantering av matrester från lunchrum för att inte skadedjur ska lockas dit. Annat avfall som säckar, behållare, träpallar med mera bör tas bort från lokalerna så snart som möjligt för att minimera risk för kontaminering. Avfall vid vattenverks- eller reservoarområdet bör också tas bort på lämpligt sätt.

Bilaga II kapitel VI punkt 2 till förordning (EG) nr 852/2004 gäller inte för dricksvattenförsörjningen.

 

Sidans taggar
Lagstiftning