Skriv ut
Jämför versioner

Vattenförsörjning - dricksvatten

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

På den här sidan hittar du information om vattenförsörjning enligt 2 b § punkt 6 SLVFS 2001:30.

Regler för vattenanvändning

Det kan tyckas onödigt att tala om vattenförsörjning i ett vattenverk men det finns exempel på att dricksvattnet har kontaminerats genom att man använt råvatten för att bereda processkemikalier. Färdigberett dricksvatten eller annat vatten av tillräcklig kvalitet bör användas för att bereda processkemikalier, vid backspolning av filter och liknande. 

Bilaga II kapitel VII punkt 1 b-6 till förordning (EG) nr 852/2004 gäller inte för dricksvattenförsörjningen.

Sidans taggar
Lagstiftning