Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Vattenförsörjning - dricksvatten

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om vattenförsörjning enligt 8 § punkt 6 LIVSFS 2022:12.

Regler för vattenanvändning

Även i ett vattenverk kan vatten användas för olika ändamål utöver själva dricksvattenproduktionen. Det kan tyckas onödigt att tala om vattenförsörjning i ett vattenverk men det finns exempel på att dricksvattnet har kontaminerats genom att det använts råvatten för att bereda beredningskemikalier. Färdigberett dricksvatten eller annat vatten av tillräcklig kvalitet bör användas för att bereda kemikalier, vid backspolning av filter och liknande. 

Om annat vatten än dricksvatten används för andra ändamål, exempelvis brandbekämpning, kylning eller liknande ska det ledas i särskilda och separata ledningssystem. För att inte riskera att förväxlas med dricksvatten, eller med vatten under beredning för att bli dricksvatten, måste dessa ledningssystem vara tydligt märkta. Det får inte heller finnas någon förbindelse mellan dricksvattensystemet och de system som transporterar vatten för andra ändamål. Inte heller tillbakaströmning ska kunna ske till dricksvattensystemen.

Bilaga II kapitel VII punkt 1 b, 3-6 till förordning (EG) nr 852/2004 gäller inte för dricksvattenförsörjningen.