Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Riktvärden och åtgärdsgränser för vissa ämnen

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om riktvärden och åtgärdsgränser i dricksvatten för vissa ämnen som inte finns beskrivna i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.

Vägledande riktvärden och åtgärdsgränser

Alla ämnen som kan förekomma i dricksvatten finns inte med i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12. Däremot har Livsmedelsverket valt att ge vägledande riktvärden och åtgärdsgränser för vissa ämnen som är av betydelse för dricksvattenkvaliteten. Här hittar du information om dem.

Cyanotoxiner

Åtgärdsgränserna bör tillämpas på dricksvatten (utgående och hos användare) men kan också användas som riktvärden för cyanotoxinhalten i råvatten. Här finns en sammanfattning av åtgärdsgränserna för respektive cyanotoxin:

Cyanotoxiner

Åtgärdsgräns

Mikrocystiner

1 μg/l

Anatoxin-a och homoanatoxin-a

1 μg/l

Cylindrospermopsiner

1 μg/l

Saxitoxiner

3 μg/l

Nodulariner

1 μg/l

För mikrocystin-LR finns gränsvärdet 1 μg/l som ska uppfyllas vid provtagningspunkten dricksvatten hos användaren och tillämpas från den 1 januari 2026. Parametern behöver endast undersökas i händelse av potentiella blomningar i vattentäkten eller beredningen (ökande cyanobakteriell celltäthet eller blomningspotential).

I Livsmedelsverkets handbok om cyanotoxiner i dricksvatten finns mer information om hur undersökning av cyanotoxiner kan gå till i råvatten och dricksvatten.

Handbok - Cyanotoxiner i dricksvatten

Riktvärden för att motverka korrosion

Följande riktvärden bör tillämpas för att motverka korrosion:

Parameter

Riktvärde utgående dricksvatten

Kommentar

Alkalinitet

50 – 150 mg/l HCO3

Högre värde för att balansera höga klorid- och sulfathalter samt för att motverka kvalitetsförändringar vid långa uppehållstider.

Kalcium

20-60 mg/l Ca

 

Klorid

<50 mg/l

 

pH

>8

 

Sulfat

<100 mg/l

 

Tecknet < betyder ”mindre än” och tecknet > betyder ”större än”.