Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Livsmedelsanläggning i tidigare led

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Denna inriktning avser livsmedelsanläggningar som huvudsakligen tillhandahåller livsmedel till andra livsmedelsanläggningar. I e-tjänsten FörRätt kallas inriktningen Livsmedelsverksamhet i tidigare led i livsmedelskedjan. Ibland säger vi helt enkelt "tidigare led".

Vägledningstexter om den nya riskklassningsmodellen publiceras löpande från och med december 2022. Denna sida kommer snart att uppdateras med mer information.