Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Valbara aktiviteter i tidigare led

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av vilka aktiviteter som kan anges för livsmedelsanläggningar med tidigare led som huvudsaklig inriktning.

I tabellen finner du aktivitetens namn, om det är en huvudaktivitet som genererar en verksamhetstyp för rapportering, vilken poäng den ger och om aktiviteten aktiverar möjlighet till val av produktgrupp.

En beskrivning av vad respektive aktivitet innebär och vägledning om när aktiviteten ska kryssas i vid riskklassning av verksamheten, finns här:

Beskrivning av aktiviteter i tidigare led

 

Aktivitet

Huvudaktivitet

Poäng

Aktiverar produktgrupp

Inköp av livsmedel

Nej

1

Nej

Mottagning av nötkött, svinkött, fjäderfä och/eller ägg från andra EU-länder

Nej

5

Nej

Import från tredje land

Nej

4

Ja

Inköp av färdigförpackade livsmedel från andra EU-länder

Nej

1

Ja

Inköp av fröer avsedda för groddning

Nej

1

Ja

Grossistmarknad

Ja

4

Nej

Handel med animaliska livsmedel

Nej

2

Nej

Handel med livsmedel där information finns i särskild handling

Nej

2

Nej

Styrning av andra anläggningar

Nej

5

Nej

Tillverkning av livsmedelsförpackningar och andra kontaktmaterial

Ja

4

Nej

Utformning av märkning för konsumentförpackningar

Nej

5

Ja

Utformning av övrig livsmedelsinformation

Nej

4

Nej

Märkning

Nej

3

Nej

Transport

Ja

1

Nej

Lagring vid fristående kylhus

Ja

3

Nej

Lagring vid fristående fryshus

Ja

1

Nej

Lagring/transport av kylvaror eller varm mat

Nej

3

Nej

Lagring/transport av frysvaror

Nej

1

Nej

Lagring/transport av oförpackade livsmedel

Nej

3

Nej

Infrysning

Nej

1

Nej

Infrysning av animalier från annan tillverkare

Ja

1

Nej

Tillverkning av bageri- och stärkelseprodukter

Ja

3

Ja

Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse

Ja

3

Ja

Tillverkning/förpackning av grönsaks-, bär- och fruktprodukter med låg hygienisk risk

Ja

3

Ja

Tillverkning/förpackning av hygieniskt känsliga grönsaks, bär- och fruktprodukter

Ja

6

Ja

Tillverkning av värmebehandlade färskvaror eller konserver

Ja

9

Ja

Tillverkning av kalla rätter

Ja

6

Ja

Tillverkning/förpackning av spritdrycker

Ja

3

Ja

Tillverkning/förpackning av vin av druva

Ja

3

Ja

Tillverkning av drycker

Ja

3

Ja

Tillverkning av övriga livsmedel med låg hygienisk risk

Ja

3

Ja

Utvinning av råvara från insekter

Ja

6

Ja

Utvinning av vegetabiliska oljor och fetter

Ja

3

Ja

Tillverkning av tillsatser m.m.

Ja

5

Nej

Omförpackning av kött/fisk/ost m.m.

Ja

3

Ja

Förpackning som ger livsmedel förlängd hållbarhet

Nej

7

Nej

Slakt av fjäderfä och hardjur

Ja

10

Ja

Styckning av kött från frilevande vilt

Ja

7

Ja

Styckning av kött från hägnat vilt och ren

Ja

7

Ja

Styckning av kött från fjäderfä och hardjur

Ja

7

Ja

Styckning av kött från tama hov- och klövdjur

Ja

7

Ja

Tillverkning av köttberedningar

Ja

7

Ja

Tillverkning av bearbetade köttprodukter

Ja

10

Ja

Tillverkning av malet kött

Ja

7

Ja

Tillverkning av obearbetade sammansatta produkter

Ja

7

Ja

Tillverkning högförädlade produkter

Ja

3

Ja

Tillverkning av köttextrakt och varje form av mjölprodukt från kött

Ja

7

Ja

Tillverkning av maskinurbenat kött

Ja

7

Ja

Blodprodukter

Ja

6

Ja

Produktion av utsmält djurfett och fettgrevar

Ja

3

Ja

Uppsamling av råvara för produktion av utsmält djurfett och fettgrevar

Ja

1

Nej

Uppsamling av råvara för produktion av gelatin

Ja

1

Nej

Produktion av gelatin

Ja

3

Ja

Uppsamling av råvara för produktion av kollagen

Ja

1

Nej

Utvinning av kollagen

Ja

3

Ja

Behandlade magsäckar, urinblåsor och tarmar

Ja

3

Ja

Grodlår/sniglar

Ja

3

Ja

Fiskauktion

Ja

5

Nej

Tillverkning av icke ätfärdiga sammansatta fiskeriprodukter

Ja

7

Ja

Tillverkning av obearbetade fiskeriprodukter

Ja

4

Ja

Tillverkning av värmebehandlade fiskeriprodukter

Ja

10

Ja

Tillverkning av ätfärdiga icke värmebehandlade fiskeriprodukter

Ja

7

Ja

Leverans av musslor

Ja

7

Nej

Rening av musslor

Ja

10

Nej

Beredning och bearbetning av fiskeriprodukter på fartyg

Ja

10

Ja

Rensning och infrysning på fartyg

Ja

4

Ja

Kyltanksfartyg

Ja

1

Nej

Lagring av obehandlad, oförpackad mjölk

Ja

3

Nej

Pastörisering

Nej

9

Nej

Tillverkning av flytande mjölkprodukter

Ja

3

Ja

Tillverkning av mjölkbaserade pulverprodukter

Ja

3

Ja

Tillverkning av opastöriserade mjölkprodukter

Ja

9

Ja

Tillverkning av övriga livsmedel av mjölkråvara

Ja

3

Ja

Tvätt av ägg

Nej

6

Nej

Förpackning av ägg

Ja

3

Ja

Tillverkning av flytande äggprodukter

Ja

6

Ja

Tillverkning av övriga äggprodukter

Ja

6

Ja

Användande av vatten som inte omfattas av dricksvattenföreskrifterna

Nej

2

Nej

Butik

Nej

1

Nej

Servering

Nej

1

Nej

Mobil delverksamhet

Nej

1

Nej